Kwalifikacyjny kurs zawodowy – jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Jest to oferta skierowana do osób pełnoletnich o różnym stopniu wykształceniu, chcących uzyskać nowy zawód.

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej 2 dni co 2 tygodnie.

Czas nauki: rok i 8 miesięcy

Zawód opiekunka dziecięca jest zawodem opiekuńczym. Opiekunka dziecięca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 4. Zapewnia mu bezpieczeństwo i zaspokaja jego wszystkie potrzeby. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się dużej odpowiedzialności, wrażliwości estetycznej, uzdolnień plastycznych, twórczego myślenia oraz zdolności manualnych, które pozwolą na rozwijanie zdolności artystycznych u dzieci.

Opiekunka dziecięca w swojej pracy wykonuje codzienne czynności związane z pielęgnacją dziecka. Prowadzi zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i stymulujące rozwój psychomotoryczny dziecka.Jest to zawód dla osób, które lubią pracę z dziećmi i mają z nimi dobry kontakt. Od opiekunki dziecięcej oczekuje się odpowiedzialności, konsekwencji, spokoju, opanowania, łagodności, ale równocześnie zdecydowania, potrzebnego do zapanowania nad dziećmi, oraz cierpliwości. Istotna jest kreatywność opiekunki, potrzebna przy organizacji czasu wolnego, oraz podzielność uwagi. Posiadana wiedza i umiejętności pozwolą w sposób profesjonalny opiekować się dziećmi.

Opiekunka dziecięca oddziałuje na kształtującą się osobowość dzieci w bezpośrednim kontakcie. Praca z małym dzieckiem jest często trudna i wymaga osobistego zaangażowania, a także wypracowania takiego sposobu kontaktowania się z dziećmi, który w największym stopniu sprzyja efektywnemu oddziaływaniu wychowawczemu.

Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka:

  • planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  • pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
  • prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
  • promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

Pobierz kartę zgłoszeniową  kliknij tutaj

Informacje znajdziesz pod numerem telefonu 65/545-21-20 lub e-mail:
kursy@medyk-rawicz.com.pl lub sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Skip to content