Kwalifikacyjny kurs zawodowy – jest to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego. Program nauczania kursu uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji. Jest to oferta skierowana do osób pełnoletnich o różnym stopniu wykształceniu, chcących uzyskać nowy zawód.

Kształcenie odbywa się w formie zaocznej 2 dni co 2 tygodnie.

Czas nauki: rok i 8 miesięcy

Opiekun w domu pomocy społecznej wykonuje zadania zawodowe polegające na: aktywizacji i rozwoju osób podopiecznych, działaniach na rzecz pomocy osobie przebywającej w DPS w codziennych czynnościach (samoobsługa, higiena osobista, dbanie o zdrowie), pomocy w organizacji wolnego czasu, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, usprawnianiu ruchowym, opracowywaniu indywidualnego planu pracy osoby podopiecznej, motywowaniu do działań aktywnych oraz budowaniu relacji społecznych z innymi współmieszkańcami, określaniu stanu biopsychospołecznego mieszkańca, Rola opiekuna w domu pomocy społecznej polega na zapewnianiu kompleksowej opieki oraz aktywizacji w różnych obszarach życia osoby podopiecznej.

Absolwent kierunku Opiekun w domu pomocy społecznej  będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:

  • diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej;
  • zapewnienia opieki osobie podopiecznej;
  • utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej.

Pobierz kartę zgłoszeniową  kliknij tutaj

Informacje znajdziesz pod numerem telefonu 65/545-21-20 lub e-mail:
kursy@medyk-rawicz.com.pl lub sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Skip to content