Klauzula informacyjna dla czytelników biblioteki WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla dostawców WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla klientów-kontrahentów WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w rekrutacji na stanowisko nauczyciela
Klauzula informacyjna dla osób korespondujących z WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla osób składających dokumenty w naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Klauzula informacyjna dla osób składających ofertę pracy do WSCKZiU w ramach prowadzonej rekrutacji
Klauzula informacyjna dla osób składających ofertę pracy do WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze postępowania ofertowego
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w procedurze rozeznania rynkowego
Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących do ZFŚS
Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przydzielenie miejsca w internacie
Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przyznanie stypendium naukowego-sportowego
Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną
Klauzula informacyjna dla pracowników WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
Klauzula informacyjna dla osób wnioskujących o przyjęcie w charakterze ucznia-słuchacza do WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla osób zapisujących się na kurs lub szkolenie organizowane przez WSCKZiU
Klauzula informacyjna dla użytkowników strony internetowej
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców nieprowadzących działalności gospodarczej