Dyrektor szkoły: 
Urszula Maćkowiak

Kierownik szkolenia praktycznego: 
Bożena Michalik

Nauczyciele:
Bajsarowicz Anna
Brzezińska Ewa
Chudzińska Patrycja
Cieśla Marcin
Grześkowiak Natalia
Jędrzejak Aneta
Kalecka Agnieszka
Karkosz Barbara
Kasperczyk Barbara
Kokocińska Paulina
Kosmowska Marta
Kosowska Grażyna
Kowalińska Cecylia
Leciejewski Robert
Litwinowicz Elżbieta
Maćkowiak Urszula
Mańkowska Izabela
Michalik Bożena
Pałka Hanna
Przewoźnik Magdalena
Skrzypczak Bonifacy
Superczyński Mariusz
Wojciechowska Beata

Pracownicy administracji: 

Główna księgowa: 
Grządzielewska Lucyna

Samodzielny referent ds. kadr i płac:
Angelika Giera
w zastępstwie Mariola Staniewska

Referent ds. księgowości:
Anna Kociemba

Specjalista ds. kursów zawodowych:
Klaudia Kaźmierczak

Sekretarz szkoły:
Marta Gocek-Mirek

Informatyk
Krzysztof Zajczewski

Kierownik Gospodarczy
Jakub Krupa

Konserwator maszyn i urządzeń:
Krzysztof Zajczewski

Pracownicy obsługi: 
Gocek Halina
Jarosław Szwedler
Kaczmarek Ewa
Woźna Elżbieta