medykzdjecie

Witamy serdecznie na stronie

Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu!

W skład centrum wchodzą Medyczne Studium Zawodowe oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego.

  • Centrum, od ponad 50 lat trwale związanego z ziemią rawicką(Państwowa Szkoła Asystentek Pielęgniarstwa, Liceum Medyczne),
  • Centrum, w którym prowadzone sąpozaszkolne formy kształcenia (kursy kwalifikacyjne, kursy umiejętności, kursy kompetencji, inne kursy),
  • Centrum, którego mury opuściło ponad 3000 absolwentów,
  • Centrum, którego absolwenci z sukcesami pracują w wielu placówkach, w Polsce i poza granicami naszego kraju,
  • Centrum, w którym zdobędziesz ciekawy zawód oraz podniesiesz swoje kwalifikacje zawodowe,
  • Centrum, łączącym tradycję z nowoczesnością.

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu kontynuuje ponad 50 letnią tradycję szkolnictwa medycznego na terenie Rawicza.

Od 1 stycznia 2013 r. w skład powołanego Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu weszły:
1) Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu – szkoła dla młodzieży
2) Policealna Szkoła Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych

Od 15 sierpnia 2017 r. zaczęło funkcjonować również Centrum Kształcenia Ustawicznego, które prowadzi pozaszkolne formy szkolenia takie jak:
a) kwalifikacyjny kurs zawodowy
b) kurs umiejętności zawodowych
c) kurs kompetencji ogólnych
d) inne kursy.

W wyniku zmian w prawie od września 2019 r. w skład Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wchodzi:

  • Medyczne Studium Zawodowe w Rawiczu
  • Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu mieści się w budynku położonym przy ul. Grota Roweckiego 6 w kompleksie szpitalnym Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej. Budynek posiada 4 kondygnacje. Od roku szkolnego 1961/62 budynek użytkowany był przez Liceum Medyczne, które przekształcono w 1996 r. w Medyczne Studium Zawodowe. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 2645 m.

Stan bazy dydaktycznej szkoły jest bardzo dobry. Posiadamy nowoczesny sprzęt zapewniający wysoką jakość nauczania zarówno przedmiotów teoretycznych jak i praktycznej nauki zawodu.

W latach 1992 – 1993 przeprowadzony został gruntowny remont w budynku szkolnym. Założone zostało ogrzewanie centralne gazowe, zmodernizowano pracownie. W roku 1995 w budynku szkolnym na kondygnacji III p. przeprowadzony został kapitalny remont. W chwili obecnej mieści się tam nowocześnie wyposażony Internat.

WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W RAWICZU JEST:

→ placówką publiczną,
→ szkołą bezpłatną,
→ szkołą policealną (nie wymagamy matury!!!),

Słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu mają do dyspozycji:

→ bogatą bazę dydaktyczną,
→ sale wykładowe,
→ pracownie do nauki zawodu,
→ bibliotekę,
→ zapewnione bezpłatne zajęcia praktyczne w placówkach.

Słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu mają możliwość korzystania:

→ z pracowni komputerowej i centrum multimedialnego,
→ z pływalni ośrodka sportu i rekreacji w Rawiczu,
→ z internatu dla około 25 uczniów/słuchaczy,
→ ze stypendiów naukowych, które są przyznawane w miarę posiadanych środków.

W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu:

→ wystawiamy legitymacje szkolne uprawniające do zniżek na przejazdy,
→ absolwenci szkoły otrzymują doskonałe kwalifikacje niezbędne na rynku pracy krajów Unii Europejskiej,
→ słuchacze zdają egzamin zewnętrzny w szkole, gdyż jesteśmy ośrodkiem egzaminacyjnym OKE.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania strony naszego Centrum, gdzie na bieżąco publikujemy nowości z życia szkoły oraz aktualną ofertę atrakcyjnych kierunków nauczania i kursów zawodowych.