Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
ul. Grota Roweckiego 6
63-900 Rawicz

E-mail: sekretariat@medyk-rawicz.com.pl

Telefony:

Tel. (65) 545 21 20,
(65) 546 71 55
Fax (65) 545 23 97

Numer rachunku – PKO BP S.A.  16 1020 4027 0000 1402 1518 9855

Dojazd do naszej szkoły

Skontaktuj się z nami:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu (ul. Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz). Kontakt e-mail IOD: iod@medyk-rawicz.com.pl.

Dane osobowe przetwarzane są w celu obsługi zapytania przesłanego przez udostępniony formularz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO (działanie w interesie publicznym). Każdy ma prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (w uzasadnionych przypadkach), ograniczenia przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych dostępnych jest w klauzulach informacyjnych zamieszczonych na stronie: http://medyk-rawicz.com.pl/rodo/