Kierunek OPIEKUN MEDYCZNY
Szkoła MEDYCZNE STUDIUM ZAWODOWE
Dla kogo KSZTAŁCENIE MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Forma FORMA DZIENNA FORMA STACJONARNA
(minimum 3 dni w tygodniu)

Czas nauki
1,5 roku 1,5 roku
Nabór
Kliknij by obejrzeć ulotkę
Informacje o kierunku Opiekun medyczny to zawód, który został wprowadzony do klasyfikacji zawodów w Polsce od lipca 2007 roku. To zawód, który powstał dzięki ogromnemu wysiłkowi Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.Opiekun medyczny to osoba, która w sposób profesjonalny pomaga osobie chorej i niesamodzielnej zaspokoić jej podstawowe potrzeby życiowe.Opiekun medyczny rozpoznaje i rozwiązuje problemy opiekuńcze osoby chorej i niesamodzielnej w różnym wieku. Jest to osoba, która pomaga swoim podopiecznym zaspokajać potrzeby bio–psycho-społeczne.

Asystując personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych, pomaga mu i jednocześnie wspiera osobę chorą i niesamodzielną. Podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej osobie chorej i niesamodzielnej podejmuje współpracę z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym.

Opiekun medyczny to zawód zaufania publicznego. Poprzez swoją postawę zawodową popularyzuje zachowania prozdrowotne.

Absolwent wydziału Opiekun Medyczny będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  1.   rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych i psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  2.   świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku,
  3.   doboru procedur terapeutycznych odpowiednich dla określonego pacjenta,
  4.   współpracy z pielęgniarkami i lekarzami,
  5.   wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych,
  6.   wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D – Metoda Hoppe,
  7.   wykonywania wybranych czynności na rzecz pacjenta dializowanego,
  8.   wykonywania wybranych czynności asystujących przy operacji,
  9.   asystowania pielęgniarce oraz udzielania wybranych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki nad pacjentem leczonym hemodializą, dializą otrzewnową i technikami pokrewnymi.
Informator o egzaminie Kliknij by zapoznać się z informatorem
Dokumenty do pobrania wzorCV
podanieMSZ