Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Beneficjent: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Rawiczu: Wyposażenie pracowni WSCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne.

Wyposażenie Pracowni WSCKZiU w Rawiczu w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej w danym zawodzie. Doposażonych zostanie 8 pracowni zawodowych.

Czas realizacji: 01.09.2022r. – 30.04-2023r.