Spartakiada seniorów RUTW

W dniu wczorajszym na „Zielonym Forcie” w Rawiczu odbyła się już X spartakiada RUTW. Studenci Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w przerwach między udziałem w różnych konkurencjach sprawnościowych tłumnie odwiedzali nasze stanowisko. Słuchacze kierunku opiekun w domu pomocy społecznej dokonywali zainteresowanym seniorom pomiarów ciśnienia tętniczego i poziomu cukru we krwi. Chętnych do skorzystania z masażu karku lub dłoni w wykonaniu przyszłych masażystów również nie brakowało. Nasi słuchacze z  podziwem patrzyli na sprawność i aktywność studentów RUTW zastanawiając się skąd czerpią tą niesamowitą energię.