Uroczyste wręczenie jednorazowych stypendiów

W dniu 09 lutego 2022 r. Dyrektor Centrum p. mgr Urszula Maćkowiak wraz ze słuchaczami Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu uczestniczyli w uroczystości wręczenia jednorazowych stypendiów Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce. Podczas uroczystości słuchacze otrzymali stypendia z rąk p. Pauliny Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego i p. Doroty Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki. Dziękujemy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego za wsparcie, docenienie pracy naszych słuchaczy, współorganizatorom za organizację uroczystości. Stypendyści otrzymali nagrodę pieniężną oraz dyplomy i książki.

W roku szkolnym 2021/2022 w drugim semestrze jednorazowe stypendium za wyniki w nauce otrzymało 17 słuchaczy Medycznego Studium Zawodowego w Rawiczu. Wszystkim stypendystom gratulujemy osiągnięć i życzymy dalszych sukcesów.