Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 

 

 

 

1) Zadanie
Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pn. Kompleksowa modernizacja budynku WSCKZiU w Rawiczu z uwzględnieniem potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
2) Zakres rzeczowy
Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
I część zadania:
Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku: wykonanie oceny stanu technicznego budynku: uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, ekspertyz: opracowanie pełnobranżowego projektu budowlanego ze złożeniem wniosku o pozwolenia na budowę (uzyskanie pozwolenia na budowę)
II część zadania:
Wykonanie wielobranżowego projektu wykonawczego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich.
3) Okres realizacji zadnia
11-10-2021r / 23-04-2022r.