Akcja edukacyjna  na rzecz mieszkańców miasta Rawicz

05 czerwca 2021 r. nauczyciele oraz słuchacze WSCKZiU w Rawiczu wzorem lat ubiegłych prowadzili akcję z zakresu edukacji dla mieszkańców Rawicza. Na rawickim deptaku, rynku oraz osiedlu Westerplatte prowadziliśmy pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi oraz masaże dłoni. Równocześnie przekazywaliśmy wiedzę oraz materiały dotyczące zapobiegania cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu krwi.

Działania były realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Rawicz, z firmą „Diagnosis” z Białegostoku oraz laboratorium „Diagnostyka” w Rawiczu. Pomiary cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta – skorzystało  z nich około 400 osób. Nowością dla mieszkańców była możliwość otrzymania materiałów promocyjnych np. długopisy, smycze sponsorowanych przez laboratorium „Diagnostyka” w Rawiczu.

Efektem naszych działań było rozpoznanie podwyższonych glikemii u 35  osób oraz poziomu ciśnienia tętniczego krwi u 40 osób. Wszystkie te osoby otrzymały materiały edukacyjne na temat postępowania w chorobie, a osoby z podwyższoną glikemią –  glukometry. Tak duża ilość osób ze znacznie przekroczoną normą poziomu cukru świadczy  o celowości naszej akcji. Mieszkańcy Rawicza podkreślali, że działania te są bardzo ważne i nie szczędzili nam słów wdzięczności oraz pochwał. Wiedza z zakresu zapobiegania chorobom oraz znajomość skutków chorób społecznych  jest nadal niewystarczająca w naszym społeczeństwie.