Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Beneficjent: Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
Doposażenie WSCKZiU w Rawiczu w sprzęt niezbędny do realizacji zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
Czas realizacji: 09.11.2020 – 31.03.2021
Zakupiony sprzęt w ramach projektu: 16 laptopów i 5 urządzeń wielofunkcyjnych