KKZ opiekuna medycznego – nabór zimowy

Informujemy, że spotkanie organizacyjne i rozpoczęcie zajęć odbędzie się 24.02.2021 r. o godzinie 8.45 w budynku szkoły – sala nr 13. Proszę  pamiętać o przestrzeganiu reżimu sanitarnego. Osoby z objawami infekcji w sprawach organizacyjnych kontaktują się ze szkołą telefonicznie.