RAWICKI MEDYK „NA SWOIM”

Dnia 15.12.2020 r. przed budynkiem Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu odbyła się konferencja prasowa z udziałem p. Pauliny Stochniałek – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W konferencji brali również udział Starosta Rawicki Adam Sperzyński, Zarząd Szpitala w osobach: Prezes Tomasz Paczkowski oraz  Wiceprezes Ewa Kaźmieruk oraz Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu Urszula Maćkowiak. Dzień wcześniej podpisany został akt notarialny, dotyczący sprzedaży budynku należącego do Szpitala Powiatowego w Rawiczu. Kupno budynku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego pozwoli na poszerzenie oferty dla zawodów medycznych oraz umożliwi przeprowadzenie szerszych prac remontowych.