Rozmowy rekrutacyjne

Rozmowy rekrutacyjne  dla słuchaczy odbędą się:

dnia 25 sierpnia o godz.9:00.

Ze względu na epidemię COVID-19 prosimy o zaopatrzenie się w środki ochrony osobistej.