Nauczanie zdalne

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
informuje, że do dnia 26 czerwca 2020 r zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 3 czerwca 2020 zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.
Wykorzystujemy metody zdalnego nauczania.