Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu  przedłuża w okresie od

25 maja 2020r. do 7 czerwca  2020r. kształcenie zdalne / na odległość/ przedmiotów teoretycznych.

Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego  kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość z korzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.

Od 18 maja 2020 roku do 7 czerwca 2020 roku Dyrektor dopuszcza możliwość realizowania zajęć praktycznych dla słuchaczy semestrów programowo najwyższych po uzyskaniu zgody słuchacza.