Ważna informacja !

Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
informuje,że do dnia 26 kwietnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
zostaje przedłużona przerwa w nauczaniu stacjonarnym.