Spotkanie Przedmiotowo – Metodyczne w Gnieźnie

Dnia 14 lutego 2020 r.  w WSCKZiU w Gnieźnie odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne,  w którym uczestniczyli przedstawiciele naszego Centrum. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była „Rola terapii zajęciowej w geriatrii”. Po części wykładowej słuchacze brali udział w części warsztatowej pod hasłem „Nowe techniki pracy z podopiecznym – tworzenie obrazów w technice pouringu”, która polegała na malowaniu obrazów za pomocą wylewania farb. Warsztaty przebiegały w formie konkursu a nasi słuchacze otrzymali pamiątkowe dyplomy.