„Kolejni nasi stypendyści”

Dnia 13.02.2020 r. odbyła się uroczystość wręczania stypendiów za wyniki w nauce, przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które odbyło się w Poznaniu. Wyróżniania z rąk p. Marzeny Wodzińskiej – Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz p. Doroty Kinal -Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odebrali także słuchacze naszego Centrum. Gratulujemy!