Praca dla woźnego

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu poszukuje osoby do pracy na zastępstwo w wymiarze ¾ etatu w charakterze woźnego.
Wymagane dokumenty:
-CV
– list motywacyjny
W/w dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub wysłać listem poleconym na adres :
Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu ul. Gen Grota Roweckiego 6, 63-900 Rawicz
w terminie do dnia 14.02.2020 r. do godz. 14:00.