Wycieczka do Owińsk i Kórnika

Dnia  30 kwietnia grupa słuchaczy WSCKZiU w Rawiczu wraz z nauczycielami odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, gdzie od ponad 70 lat kształcone są dzieci i młodzież niedowidzące i niewidome. Zwiedziliśmy szkołę, która mieści się  w kompleksie budynków pocysterskich a także  Muzeum Tyflologicznym jedyne takie w Polsce. Mieliśmy także możliwość obejrzenia Parku Orientacji Przestrzennej, gdzie uczniowie doświadczają przyrody i otoczenia przemieszczając się na powierzchniach o różnej strukturze,  poznają rośliny za pomocą pozostałych zmysłów.  W drodze powrotnej szukaliśmy Białej Damy na Zamku w Kórniku oraz na terenie Arboretum Kórnickiego.