Wycieczka do „Plastinarium” w Guben

Dnia 30 marca 2019 r. po raz kolejny zorganizowaliśmy wycieczkę do Centrum Kompetencji Anatomicznej „Plastinarium” w Guben. Brała w niej udział 40 – osobowa grupa słuchaczy WSCKZiU w Rawiczu z wydziałów: Opiekun  Medyczny, Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy Opiekuna Medycznego,  Technika Masażysty, Technika Usług Kosmetycznych oraz z wydziału Terapii Zajęciowej wraz z nauczycielami naszej szkoły. Uczestnicy mieli możliwość kształtowania wyobraźni o budowie i funkcjonowaniu ciała ludzkiego oraz wzajemnych powiązaniach i zależnościach pomiędzy poszczególnymi układami i narządami, pogłębienia wiedzy o historii anatomii oraz poznania metody plastynacji ciał.