MIĘDZYSZKOLNY KONKURS MASAŻU

29 marca 2019 roku słuchaczki naszej szkoły brały udział w finale Międzyszkolnego Konkursu Masażu „Masaż w leczeniu, sporcie i profilaktyce zdrowotnej”, który odbył się Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie.  W spotkaniu uczestniczyła także dyrektor szkoły p. Urszula Maćkowiak oraz nauczyciel p. Magdalena Przewoźnik. Celem konkursu było wzbogacanie wiedzy i doskonalenie umiejętności z zakresu masażu stosowanego w leczeniu, sporcie, kosmetyce i profilaktyce zdrowotnej wśród słuchaczy kierunku technik masażysta. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały wykłady: „Zastosowanie sprężystego odkształcania struktur tkankowych po zabiegach laryngologicznych i medycyny estetycznej” Pawła Piątkowskiego oraz „Wieża Babel – reaktywacja niemożliwe, czasem jednak możliwe” Michała Woźniaka.  Wśród 21 słuchaczy kształcących się na kierunku technik masażysta nasze słuchaczki rozwiązywały test pisemny. Słuchacze, którzy uzyskali najwięcej punktów, przechodzili do etapu praktycznego polegającego na wykonaniu zabiegu masażu w oparciu o opis przypadku.

Uczestnicy konkursu zostali uhonorowani wyróżnieniami i upominkami a laureaci otrzymali cenne nagrody.