Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla klasy I

Dnia 29.01.2019 r. w naszej szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej pomocy dla klasy I Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Masłowie. Nauczyciele Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu wraz ze słuchaczkami wydziału Technik masażysta przekazywali zagadnienia dla pierwszoklasistów w bardzo ciekawy sposób. Uczniowie z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w zajęciach, podczas których nabyli nowe umiejętności z zakresu pierwszej pomocy. Wręczone dyplomy „Małego Ratownika” potwierdzające zdobycie nowej wiedzy i umiejętności bardzo ucieszyły dzieci.