Uroczyste wręczanie Stypendiów za wyniki w nauce

Dnia 18 lutego 2019 r. Słuchacze naszego Centrum uczestniczyli w uroczystym wręczeniu stypendiów za wyniki w nauce, przyznanych przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego uczniom i słuchaczom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, które odbyło się w WSCKZiU w Koninie. W uroczystości uczestniczyli: Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Marzena Wodzińska, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego p. Dorota Kinal oraz dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego z Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania nr 1 i nr 2, Rawicza, Złotowa i WSCKU we Wrześni. Stypendia mające na celu nagradzanie uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, zdobywają zawód, podnoszą swoje kwalifikacje i promują WSCKZiU jako szkoły kształcące specjalistów o wysokim poziomie otrzymało 123 uczniów i słuchaczy.

Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marzena Wodzińska, wręczając stypendia, pogratulowała wyróżnionym osiągniętych wyników w nauce. Wyraziła również nadzieję, że przyznane stypendia będą nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Pani Marszałek w swoim przemówieniu zwróciła uwagę, iż wiedza jest najlepszą lokatą na przyszłość, dobrem, którego nie można człowiekowi odebrać. Podkreśliła, że dzięki pracy, aktywności i postawie uczniów oraz zaangażowaniu dyrektorów, nauczycieli i wykładowców Wielkopolskie Samorządowe Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych, odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej.