DZIEŃ ORIENTACJI EDUKACYJNEJ I ZAWODOWEJ ORAZ PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

31 stycznia 2019 r. przedstawiciele Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu gościli w I Liceum Ogólnokształcącym w Rawiczu.

W spotkaniu w auli szkolnej na lekcji 6 uczestniczyły klasy III b, III c i III d.  Podczas tych lekcji młodzież I Liceum Ogólnokształcącego mogła się zapoznać z bogatą ofertą Medycznego Studium Zawodowego oraz Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych dla Dorosłych, gdzie absolwenci szkoły średniej mogą kontynuować naukę i zdobywać takie specjalności jak m.in.: opiekun medyczny, asystent osoby niepełnosprawnej, terapeuta zajęciowy, technik masażysta, technik usług kosmetycznych, opiekunka dziecięca, opiekunka środowiskowa oraz opiekun w domu pomocy społecznej.

W części praktycznej spotkania uczniowie zapoznawali się z techniką masażu ciała oraz zabiegami upiększającymi. Jednocześnie, w ramach profilaktyki zdrowotnej, młodzież mogła dokonać pomiaru poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego.

„Ta zasłużona dla regionu rawickiego szkoła zaproponowała uczniom klas maturalnych ciekawe spotkanie z liczną i profesjonalną kadrą wykładową pod przewodnictwem pani Bożeny Michalik – kierownika szkolenia praktycznego.

Mam nadzieję, że to spotkanie nauczycieli i uczniów dwóch rawickich szkół przyczyniło się do przekazania dodatkowych informacji mających na celu umożliwienie podjęcia właściwej decyzji o wyborze zawodu, decyzji uwzględniającej zarówno zainteresowania i predyspozycje danej osoby, jak i potrzeby dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.” – powiedział  p. Andrzej Lisek, doradca zawodowy w I LO.