Akcja edukacyjna  na rzecz mieszkańców miasta Rawicz.

11 maja 2018 r. nauczyciele oraz słuchacze WSCKZiU w Rawiczu po raz kolejny prowadzili akcję z zakresu edukacji dla mieszkańców Rawicza. Na rawickich deptakach oraz osiedlu Westerplatte prowadziliśmy pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi, saturacji, pokazy makijażu oraz malowania dziecięcych twarzy. Równocześnie przekazywaliśmy wiedzę oraz materiały dotyczące zapobiegania cukrzycy i nadciśnieniu tętniczemu krwi.

Działania były realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Rawicz oraz firmą „Diagnosis” z Białegostoku. Pomiary cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta – skorzystało  z nich około 600 osób.

Efektem naszych działań było rozpoznanie podwyższonych glikemii u 50  osób oraz poziomu ciśnienia tętniczego krwi u 15 osób. Wszystkie te osoby otrzymały materiały edukacyjne na temat postępowania w chorobie, a osoby z podwyższoną glikemią –  glukometry. Tak duża ilość osób ze znacznie przekroczoną normą poziomu cukru świadczy  o celowości naszej akcji. Mieszkańcy Rawicza podkreślali, że działania te są bardzo ważne i nie szczędzili nam słów wdzięczności oraz pochwał. Wiedza z zakresu zapobiegania chorobom oraz znajomość skutków chorób społecznych  jest nadal niewystarczająca w naszym społeczeństwie.

Kolejna akcja tego typu będzie miała miejsce 19 maja oraz 20 maja podczas Rawickiego Festiwalu Sportu.