Konferencja „Razem Sprawniej”

 

W dniu 14 marca 2018 r. Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu  w ramach cyklu spotkań przedmiotowo – metodycznych zorganizowało konferencję pn. „Razem Sprawniej”.

 

Zaproszonych gości powitała Dyrektor Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  w Rawiczu p. Urszula Maćkowiak. Wśród zaproszonych gości byli m.in. p. Jolanta Kamzela-Czub  – Naczelnik Wydziału Organizacji i Nadzoru Placówek Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, p. Adam Sperzyński – Starosta Powiatu Rawickiego, p. Anna Nowak – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, dyrektorzy i nauczyciele Wielkopolskich Samorządowych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu, Poznaniu nr 1, Poznaniu nr 2, Gniezna, Konina, Ostrowa Wlkp., Złotowa  oraz dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i szkół ponadgimnazjalnych powiatu rawickiego. W konferencji wzięło udział ok. 200 osób.

 

Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów, którzy przybliżyli uczestnikom tematykę dotyczącą rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niewidomych                               i słabowidzących, metod terapii dzieci i dorosłych słabo słyszących i niesłyszących, omówiono nowoczesne metody terapii dysfunkcji mózgu m.in. Biofeedback oraz przedstawiono rolę personelu opiekuńczego w adaptacji i aktywizacji osób z deficytem.

 

Z wystąpień zaproszonych prelegentów wszyscy uczestnicy konferencji, a szczególnie uczniowie rawickich szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchacze WSCKZiU w Rawiczu, Poznaniu, Gnieźnie, Ostrowie, Koninie, Złotowie dowiedzieli się, że obecne tempo życia, wszechobecny pośpiech powoduje, iż nie dostrzegamy możliwości jakie wnoszą w nasze życie osoby niepełnosprawne, jak wiele możliwości oferuje współczesny świat w adaptacji        i dobrym funkcjonowaniu wszystkich razem i każdemu z osobna. Funkcjonuje wiele mitów oraz uprzedzeń dotyczących niepełnosprawności. Niechęć, negatywny stereotyp, często wyłania się na podstawie wielu przekazów medialnych, a brak pozytywnego nastawienia, sprzyja marginalizacji. Brak rzetelnej wiedzy, pogłębia takie właśnie nastawienie. Przesłanie zorganizowanej konferencji jak najbardziej pomogło uczestnikom utwierdzić się w przekonaniu, ze Razem sprawniej, lepiej, raźniej, łatwiej ……

Pomiędzy oficjalnymi wystąpieniami spotkanie uatrakcyjniły: Zespół wokalny z Domu Pomocy Społecznej w Pakówce oraz Zespół „Zielone Ogórki”, który tworzą młodzi ludzie pełni radości i energii życia, na co dzień uczący się w szkole im. Jana Pawła II w Rawiczu. Występujący wokaliści zaprezentowali niezwykle różnorodny repertuar, niekiedy tak żywiołowo wykonany, że uczestnicy śpiewali i bawili się w takt śpiewanych utworów. Występy nagrodzono gromkimi brawami oraz owacjami na stojąco.

Ideą organizacji spotkania i zaproszenia tak wielu gości do wysłuchania wystąpień prelegentów/ specjalistów, było pokazanie zarówno możliwości osób nie w pełni sprawnych, ale również opiekunów, terapeutów, którzy z pasją realizują swoją pracę.

 

Na zakończenie konferencji ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pn. „Razem Sprawniej”, którego jednym z celów była integracja i kształtowanie tolerancji we współczesnym społeczeństwie oraz przedstawienie relacji pomiędzy osobami sprawnymi        a niepełnosprawnymi. W konkursie wzięli udział uczniowie i słuchacze Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z powiatu rawickiego . Zainteresowanie konkursem przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. Do komisji konkursowej wpłynęło 37 prac /plakatów/, które zostały zaprezentowane uczestnikom konferencji  w formie wystawy.

 

Laureatami konkursu zostały:

Miejsce I : Sandra Kijanowska z WSCZKiU nr 1 w Poznaniu oraz

Marta Kaźmierczak z WSCKZiU w Rawiczu

Miejsce II: Zuzanna Fetera  z Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Stanisława Mikołajczaka w  Miejskiej Górce

Miejsce III: Roma Boduszek  z WSCKZiU w Gnieźnie

 

Laureatów, 9 wyróżnionych oraz pozostałych uczestników konkursu uhonorowano dyplomami oraz nagrodami  ufundowanymi przez sponsorów, wśród których był m.in. Samorząd Województwa Wielkopolskiego /Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu/, Urząd Miasta i Gminy Rawicz, Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.