Uroczystość wręczenia Stypendiów za wyniki w nauce

2 lutego 2018 r. w zabytkowych murach synagogi w Ostrowie Wielkopolskim odbyła się  przyznanych 151 uczniom Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (WSCKZiU).

 

W uroczystości uczestniczyli: Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, która jednocześnie (wraz Departamentem Edukacji i Nauki) jest inicjatorem przyznawania tych stypendiów, dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie WSCKZiU z: Gniezna, Konina, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania nr 1 i nr 2, Rawicza i Złotowa.

 

Podjęcie decyzji o przyznawaniu tego stypendium miało na celu nagradzanie uczniów, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, zdobywają zawód, podnoszą swoje kwalifikacje i promują WSCKZiU jako szkoły kształcące specjalistów o wysokim poziomie, którzy w krótkim czasie wejdą na rynek pracy.

Pani Marzena Wodzińska, wręczając stypendia gratulowała w imieniu Marszałka wszystkim wyróżnionym osiągniętych wyników w nauce. Podkreśliła, że przyznane stypendia powinny być nie tylko uzasadnionym powodem do satysfakcji i zadowolenia, ale także motywacją do dalszej rzetelnej nauki i pracy. Dzięki aktywności i postawie uczniów  oraz zaangażowaniu nauczycieli i wykładowców WSCKZiU cieszą się dobrą opinią wśród młodzieży i dorosłych. Odbierane są jako placówki nowoczesne, dynamicznie zmieniające się, a jednocześnie gwarantujące niezmiennie wysoki poziom kształcenia  w zawodach medyczno-społecznych i rzetelne przygotowanie do podjęcia pracy zawodowej. Szkoły te cieszą się wieloletnią tradycją, sięgającą nawet ponad 50 lat, których fundamentem były placówki medyczne.

 

Organizatorem i gospodarzem uroczystości, która odbyła się w przepięknych wnętrzach Forum Synagoga, było Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ostrowie Wielkopolskim.

Z Wielkopolskiego  Samorządowego  Centrum  Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu jednorazowe stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wyniki w nauce z rąk członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Marzeny Wodzińskiej odebrało 8 słuchaczy: Krajka Monika Aleksandra, Bardzińska Agnieszka, Dąbrowicz Patrycja, Jurków Monika, Przybyłek Karolina, Gumeniuk Agata, Kalethe Agnieszka Dominika, Świątek Paulina.

Podczas gali ogłoszono również wyniki konkursu fotograficznego pn.: „W Centrum Fotografii – nasze zawody w obiektywie”. Jesteśmy dumni, że na 30 prac konkursowych nasza szkoła została laureatem II miejsca w konkursie, które wywalczyła dla nas p. Aleksandra Mazurkiewicz, słuchaczka II roku kierunku Opiekun w Domu Pomocy Społecznej zdjęciem „… dla całego świata możesz być nikim, ale dla kogoś możesz być całym światem.”

 

Laureatce konkursu oraz dyrektorowi Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu p. Urszuli Maćkowiak   wraz z gratulacjami nagrody rzeczowe wręczyła członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego p. Marzena Wodzińska.

Dziękujemy Zarządowi Województwa Wielkopolskiego za otrzymane nagrody, które będą wykorzystane w procesie dydaktycznym.

 

Od wielu lat przyznawane są również stypendia naukowe i socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z całego Województwa Wielkopolskiego. Nagrodzeni są laureatami i finalistami olimpiad oraz konkursów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Stypendyści biorą udział w wielu projektach naukowo – badawczych, seminariach i konferencjach, są także autorami prac naukowych i artykułów.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego na realizację tych zadań przeznacza kwotę ponad 1,7 miliona złotych.