Spotkanie Przedmiotowo – Metodyczne w Gnieźnie

Dnia 7.02.2018 r. w WSCKZiU w Gnieźnie odbyło się Spotkanie Przedmiotowo-Metodyczne, w którym uczestniczyli słuchacze naszego Centrum z kierunku Terapii Zajęciowej wraz z opiekunem p. Karoliną Pawłowską i p. Dyrektor Urszulą Maćkowiak. Spotkanie to pod tytułem „Nowe techniki terapii zajęciowej wykorzystywane w pracy z podopiecznym” miało charakter zajęć warsztatowych, podczas których słuchacze wykonując prace trzema technikami: transferu, easy painting oraz pergaminową brali jednocześnie udział w konkursie.

Słuchaczka p. Marta Kaźmierczak zajęła II miejsce wykonując pracę w technice easy painting a p. Joanna Kapała swoją pracą wykonaną techniką pergaminową zajęła III miejsce.