OGŁASZAMY KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW I SŁUCHACZY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH !!!

 

Temat konkursu: ,,Razem sprawniej”

Oczekiwane efekty dla uczestników konkursu:

  • wykonanie pracy plastycznej w formie plakatu.

Zasady zgłaszania konkursu:

Technika: dowolna

Wykonanie:  plakat ­­ –  format  A1

Opis pracy powinien zawierać: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nazwę szkoły,  wydział/klasa, tytuł pracy.

Pozostałe wymagania:

  • uczestnik przesyła tylko jedną pracę z dopiskiem: konkurs plastyczny „Razem sprawniej”
  • pracę należy przesłać lub dostarczyć na adres:

Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu

  1. Gen. Grota Roweckiego 6

63-900 Rawicz

Termin przyjmowania praca konkursowych: do 09.02.2018 r.  W przypadku przesłania prac konkursowych liczy się data stempla pocztowego.

Rozstrzygnięcie konkursu:  14.03.2018 r.

Komisja konkursowa będzie oceniała zgodność z tematem,  kreatywność, innowacyjność oraz estetykę wykonania przesłanych prac.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone podczas konferencji 14 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu  zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie
www.medyk-rawicz.com.pl.

Ogłoszenie konkursowe word
OŚWIADCZENIE o przeniesieniu praw autorskich word
REGULAMIN word
Karta zgłoszeniowa do konkursu plastycznego word