Akcja edukacyjna  na rzecz mieszkańców miasta Rawicz.

12 maja 2017 r. nauczyciele oraz słuchacze WSCKZiU w Rawiczu prowadzili akcję z zakresu edukacji dla mieszkańców Rawicza. Na rawickich deptakach oraz osiedlu Westerplatte prowadziliśmy pomiary ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi ,saturacji , pokazy makijażu oraz malowania dziecięcych twarzy . Równocześnie przekazywaliśmy wiedzę oraz materiały dotyczące  zapobiegania cukrzycy i nadciśnienia tętniczego krwi.

Pomiary cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta. Z pomiarów skorzystało  około 600 osób. Działania były realizowane przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy Rawicz oraz firmą „Diagnosis” z Białegostoku. Firma ta ufundowała 700 pasków do wykonywania pomiaru poziomu cukru oraz 20  glukometrów dla osób chorych na cukrzycę. Osoby chore na cukrzycę mogły bezpłatnie otrzymać nowe glukometry.

Efektem naszych działań było rozpoznanie cukrzycy u 38  osób oraz nadciśnienia tętniczego krwi u 14 osób. Wszystkie te osoby otrzymały glukometry oraz materiały edukacyjne na temat postępowania       w chorobie. Tak duża ilość osób ze znacznie przekroczoną normą poziomu cukru świadczy                                 o celowości naszej akcji. Mieszkańcy Rawicza podkreślali ,że działania te są bardzo ważne i nie szczędzili nam słów wdzięczności oraz pochwał. Wiedza z zakresu zapobiegania chorobom oraz znajomość skutków chorób społecznych  jest nadal niewystarczająca w naszym społeczeństwie.

Kolejna akcja tego typu będzie miała miejsce 20 maja oraz 21 maja podczas Rawickiego Festiwalu Sportu.

 

Opracowanie: Bożena Michalik