Zabawa w pierwszą pomoc dla przedszkolaków

Kierownik szkolenia praktycznego Bożena Michalik ,  nauczyciel pani Magdalena Przewoźnik i słuchacze kierunki Technik masażysta  w dniach 7 grudnia ,8 grudnia oraz 15 grudnia uczestniczyli w realizowanej przez „Przedszkole pod Grzybkiem” innowacji pedagogicznej pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna”.

W ramach zajęć przygotowali dla przedszkolaków pokaz pierwszej pomocy. Zajęcia polegały na zabawie w której wykorzystane zostały animacyjne stroje biedronki ,krokodyla ,tygryska oraz Spider-Mana udostępnione z kolekcji pani Magdaleny Przewoźnik . Zajęcia realizowane były w formie zabawy podczas której dzieci nauczyły się wzywać karetkę pogotowia, bandażować ,małe i duże zranienia, zaopatrywać złamania I inne urazy oraz dokonywać oceny stanu osoby poszkodowanej.

Bardzo zainteresowane zabawą w pierwszą pomoc była grupa dzieci niepełnosprawnych. Aktywnie opatrywali urazy głowy z wykorzystaniem  bandaży u tygryska, zebry oraz krokodyla.

Uwieńczeniem zajęć była wspólna zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej przy której wszyscy świetnie się bawili.

Opracowanie :Bożena Michalik