Udział w imprezie sportowej  „ Cała Polska Biega – Rawicz też ”.

Dnia 25.09.2016 r. na stadionie w Sarnowie odbyła się impreza sportowa pod hasłem „Cała Polska Biega- Rawicz też” zorganizowana przez Powiatowe Zrzeszenie LZSZ  i  Szkołę Podstawową nr 5. Brali w niej udział przedszkolacy, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich oraz osoby pełnoletnie. Przedstawiciele WSCKZiU w Rawiczu – kierownik szkolenia praktycznego p. Bożena Michalik, nauczyciel p. Magdalena Przewoźnik  oraz słuchacze z kierunku Technik masażysta : p. Anna Lorek i  p. Maciej Kokociński zapewniali udzielanie  pierwszej pomocy na trasach biegów oraz  podczas Nordic Walking.