Rodzinny Festyn Osiedlowy

Dnia 17.09.2016r. Samorząd Mieszkańców Osiedla Nr 2 „Sienkiewicza” zorganizował dla Rady Osiedla nr 2 w Rawiczu – Rodzinny Festyn Osiedlowy. Festyn poprzedzony był rajdem rowerowym.

Nauczyciel p. Magdalena Przewoźnik wraz ze słuchaczami Wydziału Technik Masażysta: p. Anną Lorek i p. Emilią Polszakiewicz  reprezentowali Wielkopolskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Mieszkańcy Rawicza mogli skorzystać z masaży wykonywanych przez naszych słuchaczy. Pani Magdalena Przewoźnik dodatkowo prowadziła zabawy i konkurencje dla dzieci i dorosłych. Każdy uczestnik festynu otrzymał materiał informacyjny o szkole (rozdawanie ulotek, rozmowy).

Nasze stanowisko cieszyło się dużym zainteresowaniem.