Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Rok szkolny 2016/2017 został rozpoczęty. Nasza społeczność szkolna powiększyła się o słuchaczy I roku wydziałów: opiekun medyczny, technik usług kosmetycznych, opiekun w domu pomocy społecznej oraz kwalifikacyjnego kursu zawodowego opiekuna medycznego, którym życzmy uzyskania równie wysokich lub jeszcze wyższych wyników z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jakie uzyskali ubiegłoroczni absolwenci tj. 97% zdawalności.