Uzależnia mnie tylko sport- Wiosna 2016

11 czerwca 2016 r.  uczestniczyliśmy w akcji „Uzależnia mnie tylko sport – Wiosna 2016”, która miała miejsce na stadionie w  Miejskiej Górce. Organizatorem akcji sportowej był Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz Gmina Miejska Górka. W akcji uczestniczyła kierownik szkolenia praktycznego Bożena Michalik, nauczyciele  Magdalena Przewoźnik i Izabela Mańkowska oraz  słuchacze kierunków kształcenia  Technik Masażysta, Opiekun Medyczny i Technik Usług Kosmetycznych. Na naszym stanowisku słuchacze wykonywali  masaże sportowe i relaksacyjne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi i cukru oraz malowanie dziecięcych twarzy. Mieszkańcy Miejskiej Górki, u których stwierdzono podwyższone poziomy cukru  mieli możliwość otrzymania nowych glukometrów sponsorowanych przez firmę Diagnosis z Białegostoku.  Nauczycielka naszej szkoły pani Magdalena Przewoźnik uczestniczyła w biegach i uzyskała III miejsce. Podczas akcji była prezentowana oferta edukacyjna WSCKZiU w Rawiczu.