Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy

 

Dnia 7 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu odbył się Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pod hasłem „Uratuj życie”. Kierownik szkolenia praktycznego pani Bożena Michalik oraz słuchacze wydziału Technik masażysta wspierali działania w zakresie organizacji i prowadzenia Turnieju. W rywalizacji brali udział uczniowie z Gimnazjum im. Adama Olbrachta Przyjmy – Przyjemskiego w Sierakowie, Gimnazjum nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Rawiczu, Gimnazjum im. Dezyrego Chłapowskiego w Bojanowie, Gimnazjum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Rawiczu oraz Gimnazjum Gminnego w Pakosławiu. Pani Bożena Michalik pełniła funkcję przewodniczącej komisji konkursowej, konsultowała przygotowanie testu teoretycznego  oraz czuwała nad przebiegiem części praktycznej dotyczącej wykonania działań pierwszej pomocy. Uczestnicy Turnieju mieli również okazję obejrzeć pokaz resuscytacji krążeniowo oddechowej z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora AED, który wykonany został przez słuchaczy wydziału Technik masażysta i omówiony przez panią Michalik. Dodatkową atrakcją dla uczestników był masaż dłoni wykonywany przez słuchaczy.

Turniej przebiegał w bardzo miłej atmosferze. Umiejętności oraz wiadomości uczestników Turnieju z pewnością pozwolą na wykonanie sprawnych działań w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia i życia.