Koniec roku szkolnego 2015/2016

Dnia 24 czerwca słuchacze WSCKZiU w Rawiczu z wydziału Opiekun medyczny i Opiekun w domu pomocy społecznej odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Słuchacze, którzy w czasie nauki uzyskali wysokie średnie ocen oraz działali na rzecz środowiska lokalnego otrzymali nagrody dyrektora szkoły oraz nagrody Marszałka Województwa Wielkopolskiego.