Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

 

27 kwietnia 2016 r. słuchacze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu p. Małgorzata Gorczyńska – John oraz p. Elżbieta Fudala z wydziału Opiekun w DPS wraz z opiekunem mgr Beatą Wojciechowską reprezentowały szkołę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. W tym dniu organizowana była dla uczniów i nauczycieli szkół konferencja pt. „Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz”, której towarzyszyły działania promocyjne Wielkopolskich Samorządowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Słuchaczki  naszej szkoły dokonywały pomiarów glikemii i ciśnienia tętniczego krwi jednocześnie edukowały na temat zdrowego stylu życia. Panie profesjonalnie wykonywały czynności, których nauczyły się w szkole i godnie reprezentowały nasza szkołę. Stanowisko nasze cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony uczestników chcących sprawdzić swój stan zdrowia.