„Historyczna gra miejska” w WSCKZiU w Rawiczu

21 maja 2016 r. nasza placówka włączyła się do realizacji projektu „350 lat młodości – osiedle z historią, ludzie z przyszłością” zorganizowanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Radę Osiedla 350-lecia Rawicza,  którego koordynatorkami były: Władysława Czajkowska (dyrektor MGOPS) , Alicja Maciejak (nauczycielka Gimnazjum w Sierakowie) i Edyta Naskręt (kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy).  W naszej szkole zorganizowano stanowisko udzielania pierwszej pomocy, będące jednym z punktów „Historycznej gry miejskiej”. Młodzież gimnazjalna miała możliwość wykazania się znajomością udzielania pierwszej pomocy i uzyskania niezbędnych liter do rozwiązania hasła. Nad realizacją zadań w naszej szkole czuwała pani Bożena Michalik. Wszystkie zaplanowane zadania zostały pozytywnie wykonane i omówione przez drużyny biorące udział w zabawie. Młodzież wykazywała się szczególnie dobra znajomością zasad unieruchamiania złamań.