Wyróżnieni w konkursie „ Barwy Wolontariatu”.

Po raz kolejny braliśmy udział w konkursie „Barwy Wolontariatu” organizowanym przez   Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu. Konkurs ten jest  ogłaszany  przez  Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu  z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza przypadającego 5 grudnia.

Wolontariusze Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego  i Ustawicznego i w Rawiczu w dniu 3 grudnia 2015 r. wzięli udział w uroczystej w Gali Wolontariatu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uczestniczyły w niej: Pani Dyrektor Urszula Maćkowiak, opiekun szkolnego koła wolontariatu Bożena Michalik, nauczyciel pani Magdalena Przewoźnik oraz słuchacze wydziału Technik Masażysta: Katarzyna Cygler i Tobiasz Marciszak.

Kapituła Konkursu powołana przez Wielkopolską Radę Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych prowadząca  Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu,
przyznała wyróżnienie dla Szkolnego Koła Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu za całokształt pracy na rzecz osób wieku starszego, niepełnosprawnych oraz działań realizowanych dla lokalnej społeczności.

Prezentacji wyróżnionych organizacji dokonała Pani Ewa Zarzycka Koordynatorka ds. wolontariatu w Wielkopolskiej Radzie Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych w Poznaniu.

Uzyskane wyróżnienie  jest uwieńczeniem pracy wielu  wolontariuszy, którzy każdą wolna chwile poświęcają na rzecz osób potrzebujących wsparcia i opieki. Nasza Koło uczestniczy w wielu akcjach organizowanych na rzecz lokalnego środowiska w ramach wolontariatu akcyjnego.