Bicie rekordu Guinessa w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca

 

16 października 2015 roku uczestniczyliśmy w biciu rekordu Guinessa w ramach Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w Szkole Podstawowej w Masłowie.
Kierownik szkolenia praktycznego WSCKZiU w Rawiczu pani Bożena Michalik przeprowadziła instruktaż dotyczący wykonywania resuscytacji krążeniowo- oddechowej przy udziale nauczyciela pani Magdaleny Przewoźnik oraz słuchaczy wydziału Technik Masażysta. Całe wydarzenie polegało na jednoczesnym wykonywaniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej  nieprzerwanie przez  pół godziny od 12.00. W biciu rekordu uczestniczyli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Masłowie.