Zjazd absolewntów Liceum Medycznego rocznik 1990-1995

Dnia 26.06.2015 r. w naszej szkole odbył się zjazd absolwentów 4 klas, którzy ukończyli Liceum Medyczne w 1995 roku. Dla niektórych odczytanie listy obecności z dziennika ułatwiło identyfikację koleżanek z klasy. Absolwenci mieli okazję wpisać się do księgi pamiątkowej, oglądać dzienniki lekcyjne, kroniki z tamtych lat. Zwiedzanie szkoły po 20-latach wywołało wiele wspomnień i wzruszeń.