Koniec roku szkolnego 2014/2015

Minęły już ciężkie zmagania z egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje w zawodzie, niestety na wynik należy poczekać do końca sierpnia. Tymczasem nadszedł czas otrzymania świadectwa ukończenia szkoły a dla słuchaczy wyróżniających się pracą na rzecz środowiska lokalnego i posiadających wysoką średnią otrzymania wyróżnienia.