Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pt. ,,Uratuj życie” w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Rawiczu

Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pt. ,,Uratuj życie” w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Rawiczu

Dnia 2 czerwca br. w Zespole Szkól im. Jana Pawła II w Rawiczu odbył się Turniej Wiedzy o Pierwszej Pomocy Przedmedycznej pt. ,,Uratuj życie”. Była to już 9 edycja , opiekun mgr Barbara Kasperczyk wraz ze słuchaczami z wydziału Technik Masażysta II rok i Opiekun Medyczny I rok pomogli w organizacji części praktycznej i teoretycznej. Uczniowie uczestniczący w konkursie mieli możliwość zobaczenia pracowni ratownictwa medycznego w naszej szkole co wzbudziło duże zainteresowanie. Ponadto słuchacze naszej szkoły mierzyli ciśnienie oraz poziom cukru i zaprezentowali pokaz I pomocy w przypadku urazów i resuscytacji krążeniowo- oddechowej. W ten sposób promowaliśmy Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu. W podziękowaniu od Dyrektora Szkoły mgr Barbary Danielczyk otrzymaliśmy Dyplom za udział w komisji i turnieju.