Działania edukacyjno- profilaktyczne na rzecz mieszkańców miasta i gminy Rawicz

Słuchacze oraz nauczyciele WSCKZ i U w Rawiczu w dniu 22 maja przeprowadzili akcję profilaktyczno- edukacyjną dla mieszkańców miasta i gminy Rawicz. Na trzech stanowiskach prowadzone były bezpłatne pomiary poziomu cukru we krwi oraz ciśnienia tętniczego krwi .Równocześnie realizowana była edukacja zdrowotna dla mieszkańców z zakresu postępowania w przypadku rozpoznanej cukrzycy i nadciśnienia tętniczego krwi.
Efektem przeprowadzonych działań jest rozpoznanie 15 przypadków zawyżonych poziomów glikemii oraz u osób 18 zawyżonych wyników ciśnienia tętniczego krwi. Mieszkańcy z podwyższonymi poziomami glikemii oraz chorzy na cukrzycę otrzymali bezpłatnie glukometry, które ufundowała firma Diadnossis z Białegostoku. Firma Diagnossis zapewniła również paski do glukometrów, które były wykorzystane podczas prowadzonych pomiarów.
Z bezpłatnych badań skorzystało około 650 osób. Działania edukacyjno- profilaktyczne są prowadzone we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Rawiczu od którego pozyskaliśmy środki finansowe na zakupienie niezbędnych materiałów i środków do realizacji.