IV Festiwal Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego we Wschowie

Dnia 13 marca b.r. słuchacze wydziału opiekun medyczny wraz z opiekunem mgr E. Brzezińską brali udział w IV Festiwalu Szkół i Usług Doradztwa Zawodowego we Wschowie zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną we Wschowie.

Z naszą ofertą edukacyjną mogli się zapoznać uczniowie szkół powiatu wschowskiego oraz ich rodzice, którzy niejednokrotnie mają duży wpływ na wybór ścieżki edukacyjnej swoich dzieci. Podczas „Festiwalu Szkół …” nasi słuchacze dokonywali pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, poziomu cukru we krwi oraz promowali Wielkopolskie Samorządowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu.